Cây lăn massage nhọn

90,000

Cây lăn shop có 2 loại đầu tù và đầu nhọn

Đầu tù là loại phổ biến, lăn đâu phê đấy cảm giác dựng lông là chuyện hiển nhiên nên có tên gọi là cây lăn vi điểm lăn đâu phê đấy.

Chất liệu: inox cán nhựa

Đây là đầu nhọn ( loại này dành cho anh chị em chịu đau thật sự đấy nhé )

Ảnh do shop tự chụp. Cam kết sản phẩm y hình ảnh.

Cam kết hàng sịn xò anh chị nha. 

 

Mô tả

Cây lăn phê bím

Cây lăn shop có 2 loại đầu tù và đầu nhọn

Đầu tù là loại phổ biến, lăn đâu phê đấy cảm giác dựng lông là chuyện hiển nhiên nên có tên gọi là cây lăn vi điểm lăn đâu phê đấy.

Chất liệu: inox cán nhựa

Đây là đầu nhọn ( loại này dành cho anh chị em chịu đau thật sự đấy nhé )

Ảnh do shop tự chụp. Cam kết sản phẩm y hình ảnh.

Cam kết hàng sịn xò anh chị nha.